Texel oktober 2014

Texel 201410703833_615870755183650_4329071113174600196_o.jpg 

 

Terug van 'n midweekie Texel saomen met 't hiele gezin inclusief oeze hond Snoopy, en oldste zus, oes Greet. Zwaoger Gezinus zul ök met maor die mus helaas verstek laoten gaon, ie zit met 'n hernia in hoes.

Daor hij dan ök niks an as e wel met gaon was, wij bint normaol naomlijk went, dat wanneer wij op vakaansie bint, Gezinus miestal 't hoessie waor wij dan in verblieft 'n beetie in goede örde holt.  

Aj begriept wat ik bedoel: met 'n paor kinder waorvan van iene heur heule hebben en hol'n altied met möt op vakaansie, dan begriep ie wel dat 't wel is 'n zootje is.

Gezinus blef dan af en toe, wanneer wij weer es op tjak gaot, bij 't hoessie om de boel wat op te kalefatern. 'k Kan je wel vertel'n dat dat heerluk is aj op vakaansie bint, daor kan gien hotel teeg'n op.....

Zus har eerst zoiets ik blief ök wal in hoes, maor nao aandringen van Siens is ze toch maor met gaon, ondanks alles enörm met mekaor geneut'n, dichtbij 't strand.....en niet onbelangriek: dichtbij alle terassies, winkelties en eet tentties !

Nog 1 daggie vesiet had van de familie Leeuw, de dag was tekört.....gezellig.

Oeze hond Snoopy wus nie wat um overkwam, veur't eerst met op vakaansie, veur't eerst an't strand, bij 't waoter......lekker ravotten, ie vun't geweldig ! Ie was der wel hiel snel achter dat dat waoter nie lekker is um te drink'n....ie proeste ’t af en toe oet.....

Wij hebt um aordig verwent, ie kun haost nie wacht'n tot kinder 's aovnds op berre gung'n , want........ie mug bij Roos op berre slaop'n. As Roos heur tand'n gung poets'n lag 't verwent poppie al op 't voet'n end op heur te wacht'n......en......ie sleup eerder dan kinder......

Al met al, enorm geneut'n van 'n heerluk midweekie Texel, dit doet we dan nog maor es 'n keer weer, èn.......... 'k hoop dan mèt Oom Gezinus derbij........liekt mij in ieder geval wèl zo handig.......

10658997_615870781850314_4004625288986018848_o.jpg