Sam 10 jaor (8-12-2014)

 

Sam 10 jaor (8-12-2014)         sam.jpg

Gadverdarrie.....wat giet 't toch snel, mörgen.........10 jaor leed'n....'k weet nog as de dag van guster.....oeze Sam kwam nao wat umweeg'n op dizze wereld.

Tiedens mien zwangerschap die nie zo vlekkeloos verleup as van Roos, stun ik aal week under controle in 't ziekenhoes.

Elke week 'n echo, da's wal mooi natuurluk, zie kunt je van alles vertell'n, waor aj zulf nog heulemaol gien weet van hebt.

 'k Weet nog dat de echoscopist (schrief ik dat goed?), Rieks was zien naom, 'n echte mooie Drentse naom, oes van alles kun vertel'n.......over 't gewicht......over de grote donkere bos haor......met krul'n.......dat 't een flinkerd van zekers 10 a 11 pond(!!!) zul worden.....en.........dat 't een wichtie zul worden!!!!

's Nachts.....schruk ik wakker....de vliez'n waar'n breuken......Roef met mij en 't ziekenhoes, dan kom ie gelieks an allerlei toeters en bell'n, 'n infuus um de weeën umhoog te kriegen.........’k kan je wel vertel’n dat dat gien pretje is……

Ik reup nog teeg'n Roef, die daor dood rustig in 't 'ziekenhoes kamertie zien plakkies stoet zat te eet'n: "Dizze tienponder krieg ik der van mien levensdaogen nie oet hor".......

Roef verontschuldigde zich nog teeg'n een verpleegster dat ze nie denk'n mus dat e daor maor wat zat, maor dat e niks 'MEUG' doen van zien vrouw......

Ie vreug mij natuurluk aal of e wat doen kun en; “Wil't nog Aniet?”.......toen ik reup dat e ophol'n mus te zeur'n was 't over en smeerde zich nog maor es 'n plakkie stoet.......

Maor goed.........iniens kwam der 'n verpleegster bin'n storm'n, 'k mus geliek naor de OK, want 't wichtie begun wat te haoper'n met 't aodemen........veur mij was 't een veraodeming toen ik die prik in de rug kreeg.......heerluk......zo kun ik wel 5 tienponders kriegen.....

En.........een kwartier laoter wur ze boven 't gruune doek umhoog hol'n......kiek zee'n ze, hier is ze.......'k weet nog goed dat Roef en ik mekaor geliek ankeek'n en vreug'n waor de rest was??

Net zo kaal as wat.........7 pond........kwam oeze Sam op dizze wereld......'t enige wat Rieks goed har was 't geslacht.....'n wichtie..... Al har 't ök net zo goed 'n jonkie kun weez'n, wij hadd'n maor ien naom bedacht.........Sam....

Daorbij......'t har echt 'n jong weez'n kunt......zal e wal van zien mam hebben.....'k heur ze 't nog altied zegg'n in Gasselt........de jonges van Teun(en Jantje)......dizze.......Oes Sammegie is precies zo.....

Oes Sammegie.....tja, 't blef oes klein wichtie, 'k kan der niks an doen, hoe stoer as e af en toe ök weez'n wil........maor 't is toch zo......                                                      

Ie mag nog zo graog bij oes hangen......liggen........slaopen in berre......haandkussies oetdeel'n as e 's mörgens op fietsie en naor schoel in Drouwen giet..........                                          

'k Hoop dan ök dat e dit alles dan nog heul lang blef doen.........'t giet allemaol al snel genog.....

Ik geniet van dit wichtie......          sam10jaar.jpg