Oes Oma.......19-8-2015

Wij nimt heul vaok aofscheid in 't leven

en we zegt dan: "tot ziens" of "ik zie je wel 's weer"

Maor ienmaol komp dat aofscheid veur 't leven

dan is 't veurgoed, de allerleste keer.

___________________________________________

 

Ik zie oes Oma nog zo veur mij op oes Mam heur verjaordag, 18 juli 2015, lekker geniet'n van 'n advokaotie......toen ik heur 'n kussie gaf zee ze nog: "Kind, onveurstelbaor hé, dat ik op mien leeftied nog met mag maok'n dat mien dochter 70 jaor wordt.........

2 daog'n laoter, 'k was an't wark dat oes Mam mij belde........Oma was en ’t ziek’nhoes gaon met hartklachten........."ohhh verdarrie nee toch" reup ik oet..............möt e dat ok nog op heur leeftied met maoken en daorbij ok in mien achterkop oeze ankommende vakaansie met zus en zwaoger naor Kreta............en Romy en Ramon die net op vakaansie naor Mallorca waar''n..........

De hartklacht'n waar'n weer aordig bij trokken, maor toen begun Oma aordig warrig te praoten, je kunn'n der soms gien touw an vast knuppen....soms was ze heul helder.......soms verhaol'n waorvan je dacht.....tja, wat moe'k der met.....en soms kun ze ök nog wel 'n beetie kwaod word'n.

In't ziekenhoes waar'n ze uutbehandelt......naor heur eigen huus gaon was gien optie.......vreselijk, as je op 96 jaorige leeftied toch nog naor 'n verpleeghoes moet. 

Wat hadd'n wij 't mooi vunn'n as ze nog naor heur eigen huus kunt har....saom'n bij Oom Ton.

Ik vun't moeilijk um te beslissen.......gaot wij wel of niet of vakaansie.....'k bin al daog'n nog naor 't ziek'nhoes west um in ieder geval oes Oma nog te zien, en met heur dat kleine beetie te deel'n, wat drink'n geven, wat praot'n of heulemaol niks zegg'n.....der gewoon weez'n..........  


Eig'luk 'n beetie aofscheid umm'n.......met 'n brok in de keel verleut ik 't ziekenhoes....in de veronderstelling da'k heur nie weer zul zien………………

Aander daogs wur Oma overplaotst naor Verpleeghoes Anholt in Assen.

Vanaof Kreta daogluks contact had met oes Mam......oes Oma wol niet meer..........de ene dag gung 't wat beter dan de aandre.......

         'k Kreeg nog 'n appie van oes Ria met 'n foto van oes Oma in de rolstoel in Anholt..............en wij dacht'n nog......zul ze dan toch nog weer opkrabbel'n???

Ik heurde 't verhaal dat ze an de dokter verteld har over oes Anneke heur geboorte, tot in detail hef ze dat verteld.                                                           

Naodat wij terug waar'n van Kreta, direct aander daogs naor Assen, naor Oma.......ie was bliede dat beide wichters der weer waar'n.....

Beetie bij beetie wur't minder, eerst at ze nog wat.........drunk nog wat............was wakker......was helder..............dan weer verwarde onsaomenhang'nde verhaol'n..............

Veural de leste paor daog'n was ze der heul stellig in: 't was mooi west, ie har 'n mooi leven had saom'n met Opa, en daor nao saom’n met oom Ton, waorveur ze Oom Ton ök nog bedankt hef…..'t Was heur tied......waorum duurde dit nou nog zo lang?                                      

We hebt ök met mekaor wel lacht....as wij dan met 'n stuk of wat bij heur in de kaomer in Anholt waar'n......tja dan fluuster je wat met mekaor.....dan kun ze 'n gezicht trekken zo van: Hol je toch es stil....ik wil slaop'n.

Dunderdag aovond hef ze oes Pap nog op pad stuurt um wien te haol'n, zie har zin in 'n glassie wien ! Oes pap naor de Jumbo in Assen um wien te haol'n, 'n glas vol hef ze niet had maor wel 'n paor flinke slokk'n !                                     

Waornao ze laoter met 'n paor grote bloss'n op de wang'n lag te slaop'n...

.......Vrijdagmorg'n rond 'n uur of 6 gung bij oes in hoes de tillefoon.........'k mus eerst es goed um mij hen kiek'n of 't wel al locht was.....'t was nog 'n beetie schemerug......

                                                't Was oes Mam....oes Oma was net overleden.........                                                                               

't Klinkt misschien raor.......maor 't enigste wat ik zee was: Hé gelukkig !! Oes Oma was mooi rustig inslaop'n met alle kinder um heur hen.........hoe mooi kan't weez'n? 

                                                             Maor ök: Hoe krom kan't weez'n? ..................                                                                     

Want 10 minuten laoter giet de tillefoon weer en verteld oes Mam mij dat Romy en Ramon ‘n jonge zeun hadd'n.....Aaron zien "kleine breurtie"......Carsten.....vief week te vroeggeboor'n.....oes Oma heur achterkleinzeun..........

Dood & lee'm.........verdriet & bliedschap............zoooo dicht bij mekaor......

Oes Oma lag in 't starfbèrre............Romy lag in 't kraombèrre..........

Oes Anneke verleur heur moeder....èn kreeg te heur'n dat ze weer Oma was word'n........

Vrijdag 14 augustus......'n hiele raore dag veur oes met mekaor.........

Maor ök dit alles kreg veur oes elk weer 'n plekkie.......daor ben ik nie bang veur........

Oes Omi.....veur oes kinder “supercranny”........96 jaor........ op de lèste aovond van je leven geniet'n van 'n wientie..............wel kan dat tegenwoordig nou zeggen................

Lieve Oma.......'t is goed zo !!  Rust zacht !!! oesoma.jpg