In de pen klumm'n........

Boerhoorn 2014……….

Elke week of 2 week wordt der deur 'n inwoner van Buun'n 'n stukkie schreven in oes dörps kraantie "de Boerhoorn", 't giet dan met naome over jezulf en hoe aj in Buun'n terrecht kommen bint etc etc.......dit keer wur der vraogt of ik 'n stukkie wöl schrieven......

Veuruit dan maor.......en natuurluk in 't Drèents.........

Ik zal es kiek’n of ik ’t een beetie kört hol’n kan….

Mien naom is Anita Sanders…..veur de miest’n Aniet van Roef Ottens (Roelof Ottens), ik ben geboor’n en opgruit in Gasselt (Gasselte).

 Toen ik in 1987 wat vrijerij kreeg met mien Roef, ik dee toen de opleiding veur verzörg’nde in Meppel, har ‘k toch echt nooit dacht ooit nog es oet Gasselt vöt te gaon en te verhoez’n naor Buun’n.

‘k Weet nog dat der eentie was die teeg’n mij zee: “Wat wil ie nou in de vredesnaom in Buun’n ? Daor kuj ja nog gien klossie gaor’n kopen !”

Maor de verkering was zo dik an, dat wij in 1992 de kans kreeg’n um in de Lijnstukken een 2 under 1 kap woning te bouwen. Ik har inmiddels de opleiding veur de zörg aofsleut’n en kreeg ’n vaste baon in Börgerhof.

 Wij hebt de kans um 'n hoes te bouwen dan ök met beide handen angreep’n en der dan ök jaor’n met veul plezeer woont.

 In 1995 bint wij trouwt, daorna veul warken, veul op vakaansie, feessie hier, feessie daor, körtum: Geniet’n van ’t leev’n !


 In 2001 is oeze dochter Roos geboor’n en in 2004 oeze dochter Sam.

’t Was Roef die in die tied aal begun te praot’n over ’n vrijstaond hoes, wat meer ruumte um ’t hoes toe leek um wal wat..…..deur de tamtam in ’t dorp, kwam ‘t der in’t kört op neer dat wij oes eig’n hoes al verkocht hadd’n, alveurn’s wij weer ’n aander stee vunn'n hadd’n.

 Maor……….der kwam net 'n hoes te koop in de Polakkers........

 In 2006 bint wij dan verhoest naor de Polakkers 21, waor veural ik, eerst ontzettend wen'n mus, 'k wol wel kroepends weerum.......maor nao een tiedje wende dit ök, wij woont der nou nog met veul plezeer.

Nao 18 jaor in de Börgerhof warkt te hebben, kreeg ik in 2008 de kans um in’t Maandhoes in Gasselt te gaon warken. Toch, nao zoveul jaor op dezelfde plek, maor es ’n neie oetdaoging angaon. Veur degiene die ’t Maandhoes nie kent:

’t Maandhoes is gien verzörgingshoes, maor ’n kleine woonvörm van 35 woning’n veur zelfstandig woon’de older’n, die zörg kriegt op indicatie. Zoas wij zulf wel zegt: Thuuszörg under ien dak !

Toch weer trug naor Gasselt, heerluk, veul ‘aole’ bekend’n natuurluk, wat het waark’n weer extra leuk mak.

Aj nou es neisgierig naor ’t Maandhoes bint kom maor gewoon es kiek’n, wij bint heul gastvrij, en veur elk is’t geheul vrijbliem’d natuurluk……

Ik ben dus secretaris van wat nou Stichting DIO is, veurheen Gymnastiekverieniging DIO. Wij probeert dan ök het jaorlukse Straoten Volleybal toernooi in ere te hol’n, der verdwient al veul te veul oet oes mooie dörpie. Met veul plezeer en enthousiasme organiseert wij dat dan ök!

Verveel’n doe’k mij eigluks nooit, zodrao de herfstvakaansie in zicht is, kan oeze oldste dochter Roos haost nie wacht’n. Vanaof oktober tot an meert reis ik (of Roef af en toe) zun 3 x in de week naor de iesbaon, veur training’n of wedstried’n. Mooi um te zien dat je dochter zo sportief en enthousiast is. Zie hoopt dan ök dat der dit jaor maor weer een flinke ieskaole winter komp, en dan maor hoop’n dat de Drèentse Körtebaon Kampioenschappen hier in Buun’n scheuvelt kunt word’n. An’t materiaol kan’t nie ligg’n, der is teminn’n weer flink investeerd in nei spul……

Tussendeur gao’k dan met de jongste, Sam, naor Majoretten, tja…..’n hiel aandere tak van sport, maor gelukkig ök 2 hiel verschill’nde dochters. Af en toe hef Sam ’n wedstried waorbij moeders dan ’n heule zaoterdag in de sportzaol zit te kiek’n naor wichters die allerlei daansies met ‘n baton an ’n jury laot zien. (nuum’t asjeblieft gien stok, want dat is uut den boze!)

Ik ben van hoes uut een echte knutselaor, mag heul graog knutsel’n, freubel’n, ‘k maok van alles en nog wat. Af en toe, as ‘k weer es met eerpelkisties of aans wat in hoes kom zie ‘k Roef denk’n,; Wat wil e nou weer met die rommel….

Met oes mam en mien beide zusters staot wij graog es op’n markt of organiseert wij thuus ’n leuke verkoop.

 Zoas je ziet, al met al, genog te doen, ’n week is veur mij altied te kört.

 Ik stop der nou maor met, want ’t wordt al weer veul te lang…..

 

Groet Anita